Domino Kai är kulturproducent och människorättsaktivist som arbetat med mänskliga rättigheter i över 30 år. Som finsk rom uppvuxen i Sverige blev han i tidig ålder utsatt för diskriminering och rasism. År 2019 tilldelades Domino årets svenska Martin Luther King-pris för att ha gett romerna en röst. Idag arbetar han på två statliga myndigheter med regeringsuppdrag som bland annat innefattar revitalisering av romani chib och romsk lärarutbildning.