Från fem års ålder ända in i tonåren utsattes Alexandra Brixemar för sexuella övergrepp, människohandel och incest i en hederskontext. Alexandra arbetar som kurator på barnrättsorganisationen Maskrosbarn och frilansar som föreläsare. Hon utbildar bland annat om barns utsatthet för våld och hur vi som samhälle kan möta dessa barn. År 2018 gav Alexandra ut boken Från en överlevare till en annan.